Nieuws 2007

All news

In memoriam Karel van Elderen

15 jul 2007

Helaas is Karel op 27 maart van dit jaar plotseling overleden. Het bestuur heeft een in memoriam geschreven en is hieronder te lezen.

In memoriam KAREL VAN ELDEREN

Geboren op 11 augustus 1956 en overleden op 27 maart 2007.

Karel was sinds 1984 lid van onze club en in deze periode van zo'n 23 jaar hebben wij hem leren kennen als iemand met hart voor de club, als iemand die gepassioneerd en betrokken was met de dam- en schaak sport.

Karel had tijd voor de club. En als hij geen tijd had dan maakte hij tijd; de club was zijn alles. Dat was ook de reden dat hij 18 jaar geleden werd gevraagd om in het bestuur zitting te nemen. Het merendeel van die jaren was hij wedstrijdleider van de afdeling schaken voor de externe wedstrijden. Tevens regelde hij voor één van de interne groepen de competitiewedstrijden.

Zijn grote betrokkenheid met het wel en wee van de club bleek ook uit het feit dat hij gedurende de jaren 1988 t/m 2004, maar liefst 16 jaar lang, het schaken voor de jeugd runde. Karel had zelf geen kinderen maar desondanks beschikte hij toch over de gave om met de jeugd op een bijzonder leuke manier om te gaan en ze enthousiast te maken voor het schaken. Voorafgaand aan de clubavond voor de senioren liet Karel de jeugd kennis en ervaring opdoen met zijn zo geliefde schaak hobby. Karel heeft menig jonge rooienaar opgeleid tot een gediplomeerd schaken. In de weekenden was hij vaak op weg naar andere clubs om met de jeugd zijn wedstrijden te spelen. Hij gooide er zijn hele ziel en zaligheid in.

Of het de jeugd betrof, of het ging over schaken voor de senioren. Voor onze club was Karel het gezicht naar de Noord Brabantse schaakbond en de andere clubs. Karel werd alom gerespecteerd in wat hij deed en wie hij was.

Zijn talenten bleven niet onopgemerkt en het was daarom ook bijna vanzelfsprekend dat Karel zo'n 4 jaar geleden werd genomineerd als sportvrijwilliger van het jaar voor onze gemeente Sint-Oedenrode.

September vorig jaar was in bestuurlijke zin de bekroning op het werk als schaker, als regelaar, als manusje van alles. Karel werd unaniem gekozen tot voorzitter van onze club. Ook hier viel hij snel op door zijn punctualiteit, perfectionisme en dwingende manier van handelen. Alles moest nog beter dan het al was.

De website van onze club moest mooier, aantrekkelijker en toegankelijker worden voor iedereen. Wedstrijdverslagen moesten vaker en beter in de krant. De discussie over de kwaliteit van het interne wedstrijdrooster liep nog volop, zelfs op de dag vóór het overlijden van Karel waren hierover nog volop verhitte discussies.

Kortom, in de korte tijd als voorzitter drukte Karel nadrukkelijk zijn stempel op de verdere ontwikkeling van de club.

Genietend van een glas witte wijn en af en toe een sigaretje was Karel op elke clubavond aanwezig als schaker en regelaar. Hij straalde uit dat we een fijne en gezellige club hebben.

Het had nog zo mooi kunnen zijn; als je in de leeftijd van 50 jaar jong overlijdt is het leven nog lang niet af. Om als schaker te verliezen is nooit leuk, maar om op deze leeftijd en op deze manier schaakmat te worden gezet mag niet kunnen. In onze club is een enorm gat geslagen en we zullen Karel als schaker, als bestuurslid maar vooral als mens node missen.

Het bestuur van de Rooise Dam- en Schaakvereniging.