Nieuws 2011

All news

Notulen Algemene Leden Vergadering 5 september 2011

12 dec 2011

Concept Notulen Algemene Leden Vergadering 2011

gehouden op maandag 5 september 2011 in ‘Dommelzicht’ te Sint-Oedenrode.

Aanwezig zijn de bestuursleden: Hennie van den Biggelaar, Martien van Erp, John ten Ham, Wim van der Heijden en

van de leden: Piet Gabriëls, Pieter van Erp, Wim Goossens, Ad Verhagen, Rien Kremers, Jan van Lanen, Wim van den Bosch, Jan Tils, Daan Geboers, Joep Hulsen, Thieu Reijs, Gerben te Raa, Jan Dekkers, Martien Raaijmakers, Ad Peerenboom, Jan van de Mortel, Henri van Kasteren, Jos van den Biggelaar, Martien van Berkel, Jan Vervoort, M. van de Tillaart, Jan Peerenboom en Harry Willems.

Afwezig met kennisgeving zijn de bestuursleden Marcel van der Aa, Harm van der Veen en de leden Nard van de Laar, René Dekkers, Ad van der Heijden, Gijs van Aarle, Leo van Vlerken en Jacques Brouns.

Totaal aanwezig: 14 schakers en 13 dammers.

 

1.                Opening en mededelingen

Voorzitter John ten Ham opent om 20.07 uur de Jaarvergadering en heet een ieder van harte welkom en speciaal de nieuwe leden.

De voorzitter geeft aan dat de eerste consumptie van deze avond voor rekening van Gerben te Raa is vanwege zijn kampioenschap en zijn verjaardag.

 

 

2.                Notulen Algemene Leden Vergadering van 6 september 2010

Jan van Lanen maakt een opmerking over het Oostbrabant toernooi. Dat we niet meegespeeld hebben en dat het wel zou zijn volgens het verslag. Antwoord hierop is dat er dit seizoen weer ingeschreven wordt voor het toernooi.

John merkt op dat er volgens het verslag een plaquette gemaakt zou worden, maar dat dit door het bestuur vervangen is door een oorkonde.

Verder waren er geen op- of aanmerkingen op het verslag van de vorige vergadering. Daarop concludeert de voorzitter dat het conceptverslag van de Jaarvergadering van 6 september 2010 goedgekeurd is.

 

 

3.                Financieel verslag 2010-2011 en begroting 2011-2012

De penningmeester Hennie van den Biggelaar licht het financiële verslag toe.

Ad Peerenboom heeft een opmerking over het contant betalen van de contributie. Dit kan nog steeds via Martien van Erp.

Jan van Lanen heeft een opmerking over de begroting, dat er nog maar € 300 over is.

Hierna volgde een discussie over de begroting en de hoogte van de contributie. De penningmeester geeft vervolgens aan, dat het bestuur aan de vergadering voorstelt om de contributie 2011-2012 te handhaven op € 60 en bij betaling na 1 oktober € 70.

Het bestuur gaat verder onderzoeken of het bedrag van de contributie in het volgende seizoen misschien weer eens verhoogd moet worden.

Verder zijn er geen vragen of opmerkingen. De begroting 2011-2012 wordt door de vergadering akkoord bevonden.

 

 

4.                Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie

De kascommissie Gerben te Raa en Jan van Lanen is bij Hennie thuis geweest en Gerben doet hierover mondeling verslag. Hij meldt, dat er geen onjuistheden geconstateerd zijn in de financiële administratie van RDS. Het zag er allemaal heel overzichtelijk en goed uit. De commissie verzoekt de vergadering derhalve om de penningmeester in casu het gehele bestuur van RDS te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid over het boekjaar 2010-2011. De vergadering gaat hiermede met applaus akkoord. Jan van Lanen blijft nog een jaar lid van de kascommissie en Gerben treedt af. In zijn plaats wordt Nard van de Laar benoemd.

 

 

5.                Verslag wedstrijdleider dammen, prijsuitreiking en beleid komend seizoen

De voorzitter geeft het woord aan Martien van Erp. Hij memoreert dat het ledenaantal ongeveer op peil gebleven is.

We hebben 19 betalende leden op de lijst staan waarvan we met 14 spelers de interne competitie zijn begonnen. Hans van Wees heeft afgelopen jaar niet gespeeld wegens studie verplichtingen op maandagavond. En vrij snel was het duidelijk dat het voor Robert van der Gaag er weer niet in zat de competitie te spelen, zodat we eigenlijk een groep van 13 spelers in de interne competitie hadden. Hetzelfde geldt voor het nieuwe seizoen, Robert ligt n.l. in het ziekenhuis met een gebroken enkel en het kan nog maanden duren voordat hij weer enigszins mobiel is.

Ook was voor ons een tegenvaller dat Jan Don vanwege o.a. gezondheidsproblemen op het allerlaatste besloot om niet te spelen. Hij is echter nog steeds lid.

Daarnaast hebben we voor de bondswedstrijden een aantal keren goed gebruik kunnen maken van Martien van Berkel, Friso van Zutphen en Rien Kremers en waren zodoende toch actief en financieel betrokken bij de club.

Wim van de Bosch laat als het even kan ook nog regelmatig zijn gezicht zien op de clubavond en menigeen kan nog veel leren van zijn damkennis.

Als nieuwe aanwinst mochten we Leo van Vlerken verwelkomen. Na een aantal jaren heeft hij het dammen weer opgepakt en we zijn dan ook blij dat hij onze gelederen is komen versterken.

In het afgelopen seizoen speelden we met een 6-tal en een 4-tal voor de bond.

Om de 6-tallen competitie te redden en in de veronderstelling dat Jan Don zeker mee zou spelen hebben we ons opgegeven voor de 6-tallen competitie. Toen Jan aangaf niet mee te spelen konden we dit moeilijk terugdraaien met gevolg dat we alle wedstrijden verloren en als laatste eindigden. Dit had ook direct gevolg voor het 4-tal omdat vaak de betere spelers naar het 6-tal gingen. We werden uiteindelijk zowel met het 4-tal als met het 6-tal laatste. Vorig jaar werden we met het eerste team voor de derde keer op rij tweede. Dat hebben we in elk geval doorbroken....

 

 

Competitiestand Eerste Klasse

                      Team                                         1      2       3      4       5      6      7       8      9     W      Pnt  Bpnt

     1       1 D.A.M. Dongen                  •     4     5     7     6     6     4     4     5     8 -   13     41

     2       2 E.A.D.                              4     •     6     1     6     7     4     4     6     8 -   11     38

     3       3 Micone                             3     2      •     5     3     6     6     5     6     8 -   10     36

     4       4 T.D.V.                              1     7     3     •     4     2     7     6     6     8 -      9     36

     5       5 De Schuivers                     2     2     5     4      •     3     6     5     5     8 -      9     32

     6       6 d'Amateurs                       2     1     2     6     5     •     5     6     4     8 -      9     31

     7       7 H.S.D.V.                           4     4     2     1     2     3     •     6     7     8 -      6     29

     8       8 B.D.O.                              4     4     3     2     3     2     2      •     6     8 -      4     26

     9       9 R.D.S.                              3     2     2     2     3     4     1     2     •     8 -      1     19

Competitiestand Hoofdklasse

                   Team                                   1      2      3      4      5      6      7      8   W     Pnt  Bpnt

      1        1 Micone                                  •      7      9      8      8      8      9      9      7 -    14      58

      2        2 T.D.V.                                   5      •      4      7    10    10    10    10      7 -    10      56

      3        3 P.S.V. Dammen                     3      8      •      6      6      5      7      7      7 -      8      42

      4        4 Heijmans Excelsior                4      5      6      •      5      8      7    10      7 -      7      45

      5        6 De Schuivers                         4      2      6      7      •      5      8      8      7 -      7      40

      6        5 d'Amateurs                            4      2      7      4      7      •      6      9      7 -      7      39

      7        7 D.O.G.                                  3      2      5      5      4      6      •      7      7 -      3      32

      8        8 R.D.S.                                   3      2      5      2      4      3      5      •     7 -      0      24

 

In de Brabant Cup konden we ook geen grote indruk maken. We moesten 3 wedstrijden spelen om in de halve finale te komen. We verloren ze alle drie. Tegen Micone verloren we met 8-0 volgens verwachting. Tegen DAM Dongen en de Schuivers uit Bakel verloren we beiden met 5-3 en daarmee waren we uitgeschakeld.

 

 

Ranglijst prestaties extern, exclusief vriendschappelijke wedstrijden:

1.Wim Goossens 10 punten uit 12 wedstrijden,

2. Piet Gabriëls 8 uit 13,

3. Martien van Erp 7 uit 13,

4/5. Piet van Erp en Gerben te Raa 6 uit 10,

6. Harm van der Veen 4 uit 13,

7. Friso van Zutphen 2 uit 1,

8. Leo van Vlerken 2 uit 2,

9. Martien van Berkel 2 uit 3,

10. Rien Kremers 1 uit 1,

11. Nard van de Laar 1 uit 4,

12/13. Joep Hulsen en Gijs van Aarle 0 uit 2.

 

 

In de interne competitie werd in groep B evenals vorig jaar Joep Hulsen eerste. Hij liet Nard, die voor zijn doen een matig seizoen draaide, achter zich. Martien Raaijmakers werd verrassend derde. Hij speelde weliswaar een matige eerste ronde, maar in de tweede ronde haalde hij de meeste punten, waardoor hij in het eindklassement opschoof naar een gedeelde 2de en 3de plaats. Op SB haalde Nard echter de tweede plaats.

In groep A was het vrij lang spannend. Door het terugtrekken van Jan Don was Gerben weer huizenhoog favoriet, hij morste echter nog al wat punten en daardoor bleef de competitie erg lang spannend. Uiteindelijk werd Gerben toch nog ruim eerste. Leo van Vlerken die dit jaar voor het eerst meespeelde gaf meteen zijn visitekaartje af en werd knap tweede. Gedeeld derde en vierde werden Martien en Piet van Erp. Op SB haalde Martien echter de derde plaats.

 

 

Eindstand interne competitie:

 

 

 

 

 

 

 

pnt. ronde 1

    w

pnt. ronde 2

           w

totaal

     w

              SB

 

Groep A

 

 

 

 

 

 

1

Gerben te Raa

21

12

10

6

31

18

 

2

Leo van Vlerken

20

12

7

6

27

18

 

3

Martien van Erp

18

12

7

6

25

18

198

4

Piet van Erp

16

12

9

6

25

18

194

5

Harm van der Veen

17

12

4

6

21

18

 

6

Wim Goossens

16

12

4

6

20

18

 

7

Piet Gabriëls

16

12

1

6

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep B

 

 

 

 

 

 

1

Joep Hulsen

9

12

7

5

16

17

 

2

Nard van de Laar

6

12

6

5

12

17

49

3

Martien Raaijmakers

3

12

9

5

12

17

47

4

Gijs van Aarle

7

12

4

5

11

17

 

5

Ad Peerenboom

5

12

2

5

7

17

 

6

Ad van der Heijden

2

12

2

5

4

17

 

Bekertoernooi om de Sjaak Matheeuwsen wisselbeker.

De eindstand werd:

1. Joep Hulsen 19 uit 17,

2/3. Gerben te Raa en Gijs van Aarle 16 uit 8,

4. Ad Peerenboom 16 uit 18,

5. Wim Goossens 10 uit 7,

6. Nard van de Laar 9 uit 6,

7. Ad van der Heijden 6 uit 18 en

8. Martien Raaijmakers 2 uit 7.

De overige spelers haalden niet de ondergrens van 5 wedstrijden.

Sneldammen.

Het afgelopen seizoen zaten we ruim in de tijd en daarom hebben we gedurende de laatste paar weken een sneldamtoernooi gehouden. Ook hier liet Gerben zien dat hij de beste van de club is. Gerben won met ruim verschil de sneldamtitel in 2001.

 

 

Simultaan ter afsluiting.

Ter afsluiting van het seizoen speelde Gerben nog een simultaan. In de 12 wedstrijden scoorde hij een uitslag van 19-5 in zijn voordeel ( ruim 79%). Wim Goosens wist remise te spelen en Leo van Vlerken en Piet van Erp wonnen van Gerben.

 

 

Kersttoernooi 20 december 2010.

Ondanks het barre weer waren er toch nog 17 deelnemers. De uitslag was:

 

 

 

Finale groep A

Finale groep B

Finale groep C

 

1

Gerben te Raa

9

 

Wim Goossens

8

 

Erik van de Hurk (res. v.r)

5

2

Martien van Erp

8

 

Rien Kremers

6

 

Friso van Zutphen (idem)

5

3

Martien van Berkel

5

 

Piet van Hoof

5

 

Joep Hulsen (idem)

5

4

Johan Rijnen (o.r.)

3

 

Ad Peerenboom

4

 

Hans van Wees (idem)

5

5

Harm van der Veen

3

 

Nard van de Laar

4

 

Ad van der Heijden

0

6

Piet Gabriëls

2

 

Gijs van Aarle

3

 

 

 

 

Seizoen 2011-2012.

Voorstel intern: start met 1 groep, daarna splitsen. Wordt aangenomen.

De bekende toernooien zoals het Kerstsneldamtoernooi en het Karel van Elderen toernooi zullen weer gehouden worden en ook gaan we door met het bekertoernooi (voor de Sjaak Matheeuwsen wisselbeker).

Extern: We gaan extern met 2 viertallen mee spelen in de PNDB competitie.

 

 

Nieuwe leden.

Jan Vervoort, Jan Peerenboom en Jacques Brouns hebben zich aangemeld als dammer voor het seizoen 2011-2012.

 

 

6.                Verslag wedstrijdleider schaken (intern) prijsuitreiking en beleid komend seizoen

De voorzitter geeft het woord aan Wim van der Heijden. Wim geeft aan, dat er 16 spelers meegedaan hebben aan de interne competitie.

In de A-poule is kampioen geworden Daan Geboers, tweede werd Jan van Lanen en op de derde plaats Jan Tils. De nummers 2 en 3 hadden een gelijk aantal punten. Maar omdat Jan van Lanen in de onderlinge ontmoeting gewonnen had van Jan Tils werd hij tweede. De voorzitter reikt de prijzen uit.

In de B-poule werd kampioen Marcel van der Aa. Hennie van den Biggelaar werd tweede en Cor van Nuland derde. Ook hier reikt John de prijzen uit. Marcel en Cor ontvangen de prijs later, omdat ze niet aanwezig zijn.

 

Het snelschaaktoernooi werd gewonnen door Daan Geboers.

 

 

Gastspeler Paul van Nuland is winnaar van het kersttoernooi.

 

 

Het beleid voor het komende seizoen blijft ongewijzigd.

 

 

7.                Verslag wedstrijdleider schaken (extern) prijsuitreiking en beleid komend seizoen

In tegenstelling tot andere jaren speelde RDS dit jaar niet mee aan het Oost-Brabant tournooi. Dit kwam door problemen met de betaling van de contributie. Voor komend seizoen hebben we ons intussen wel aangemeld.

Dit betekende dat we in het afgelopen seizoen voor de externe competitie enkel meespeelden met de NBSB competitie. Dit jaar voor het eerst in de 2e klasse, omdat we vorig jaar zijn gepromoveerd na een ongeslagen reeks overwinningen. Dit jaar was de uitdaging: handhaving in de 2e klasse. Hiervoor werden 7 wedstrijden gespeeld. We leken goed van start te gaan. In de eerste ronde tegen Nuenen 1 stond het 3,5-3,5 en stond Bert in een gelijkwaardige stelling met perspectief. Een remise-aanbod van de tegenpartij wordt weloverwogen geweigerd, maar uiteindelijk verloor Bert toch: dus werd met 3,5 – 4,5 verloren. Ook de 2e ronde tegen de latere groepswinnaar Gardé 2 gingen we onderuit met 3,5 – 4,5. Overigens begonnen we hier met 2 gratis punten bij ontbreken van de tegenstander. In de 3e ronde haalden we onze 1e overwinning binnen tegen de latere nummer 2. Met 4,5 bordpunten geen ruime overwinning, maar wel de eerste in deze klasse. In de 4e en 5e ronde gingen we beide keren opnieuw met 3-5 onderuit tegen respectievelijk Triple Pion 1 en HSC3. Onze kansen om degradatie te ontlopen werden hiermee steeds kleiner. De laatste twee partijen moesten we aantreden tegen tegenstanders, die zich ook in de degradatiezone bevonden. De 6e ronde tegen HMC 6, die dit jaar samen met RDS was gepromoveerd naar de 2e klasse, werd overtuigend gewonnen met 7-1. Een overwinning in de 7e ronde zou ons verzekeren van handhaving in de 2e klasse. We speelden tegen Veldhoven 4, die nog geen enkele overwinning had geboekt. Onze kansen zagen er dus goed uit. Zeker als zij de avond ervoor bellen met 2 spelers minder te zullen komen. Het werd echter niet eenvoudig. Na de nodige spanning behaalden we op de eindstreep een overwinning van 4,5-3,5! Hiermee zijn we op 5e plaats geëindigd met 6 wedstrijdpunten en 29 bordpunten. Een prachtige prestatie voor het 1e jaar in de 2e klasse.

Ook in het komende jaar komen we met 1 team uit in deze klasse. We hopen uiteraard op een vergelijkbaar tot iets beter resultaat. Het zit er zeker in, omdat we nimmer echt van het bord zijn gespeeld.

 

 

De individuele resultaten.

In de externe competitie hebben dit jaar 13 spelers meegespeeld. Zowel John, Daan als Ad hebben alle 7 wedstrijden meegespeeld! Ook Jan van Lanen en Bert de Laat waren met 6 wedstrijden goed vertegenwoordigd. Dit jaar heeft Wim zich van reservespeler tot basisspeler ontpopt met 5 wedstrijden. Jan van de Mortel heeft 100% gescoord met 1 uit 1. De eindstand werd:

1. John ten Ham 6 punten uit 7 wedstrijden,

2. René Dekkers 3 uit 4,

3. Jan van Lanen 3 uit 6,

4. Ad Verhagen 3 uit 7,

5. Wim van der Heijden 2,5 uit 5,

6. Bert de Laat 2,5 uit 6,

7. Daan Geboers 2,5 uit 7,

8. Marcel van der Aa 1,5 uit 2,

9. Jan van de Mortel 1 uit 1,

10. Cor van Nuland 1 uit 2,

11. Jos van den Biggelaar 0 uit 1,

12. Toon van Breugel 0 uit 2,

13. Jan Tils 0 uit 3.

 

 

De eindstand was:

1. Gardé 2: 12 punten 36 bordpunten,

2. Deurne 1: 10-34½,

3. Nuenen 1: 10-33,

4. Triple-Pion 1: 8-32,

5. RDS 1: 6-29,

6. HSC 3: 6-28½,

7. HMC Calder 6: 4-20,

8. Veldhoven 4: 0-11.

Nummers 7 en 8 degraderen.

 

 

8.                Bestuursverkiezing

De secretaris (Harm van der Veen) en de wedstrijdleider schaken intern (Wim van der Heijden) zijn aftredend. Beide heren hebben zich herkiesbaar gesteld. Er zijn geen tegenkandidaten gesteld. De voorzitter vraagt de vergadering of dit betekent dat men er geen bezwaar tegen heeft om beide personen te herbenoemen voor een nieuwe periode van drie jaar als bestuurslid van RDS. Hierop volgt een instemmend applaus van de aanwezigen. John concludeert hierna dat beiden hiermede herkozen zijn.

9.                Evaluatie veertigjarig bestaan R.D.S. in 2011

De simultaan tijdens de Rooise Jaarmarkt is geweldig goed verlopen en heeft de club veel publiciteit gebracht. Door de kranten en TV Meierij is er veel aandacht aan gegeven. John bedankt de vele mensen, die meegewerkt hebben voor hun inzet. Met zijn allen hebben we bereikt, dat het zo goed verlopen is.

Er zal nog een feestavond voor alle leden worden georganiseerd. Het ligt in de bedoeling dat dit rond 2 november 2011, de datum waarop RDS echt veertig jaar bestaat, zal plaatsvinden. De kosten voor deze avond zijn €45 voor leden en €50 voor de partners. De avond bestaat uit een rondleiding in ‘The Art of Living Well’ in Den Bosch, een viergangen diner en vrij drinken later op de avond. De uitnodiging hiervoor ontvangt iedereen binnenkort.

 

10.            Rondvraag

Piet van Erp geeft aan moeite te hebben met het gehanteerde systeem van de  puntentelling en dan met name de toepassing van het SB. In grote lijnen is dit tot nu toe als volgt: Er wordt één volledige ronde gespeeld. Daar volgt een tussenstand uit. Het aantal punten en SB punten wat dan bereikt is wordt bevroren. De beste 8 gaan naar finale groep A en de rest naar groep B. Dan volgt de tweede ronde. Op het einde van de competitie worden de wedstrijdpunten en SB punten uit de eerste volledige ronde en de tweede ronde bij elkaar opgeteld. Indien er twee spelers gelijk eindigen op de eerste plaats volgen beslissingswedstrijden. Als op de overige plaatsen spelers gelijk eindigen wordt aan de hand van de optelling van het aantal SB punten uit de eerste en tweede ronde de volgorde bepaald. Dit wordt al toegepast sinds de oprichting van de club. Hier zit volgens Piet een onrechtmatigheid in, want ondanks zijn zeer goede prestaties tegen de betere spelers werd hij op grond van de SB-optelling vierde. Hij wil wel dat spelers de wedstrijdpunten uit de voorronde meenemen maar niet de SB punten. Als we die redenering volgen zou Piet inderdaad derde worden. Het directe gevolg zou echter zijn dat Nard van de Laar in groep B van plaats 2 naar 3 zou zakken omdat dan de mooie remise tegen Piet in de eerste ronde niet beloond zou worden!!

Er wordt afgesproken, dat we in het seizoen 2011/2012 nog niets veranderen. Gerben en Piet komen met een uitgewerkt voorstel om het eventueel anders te regelen en als blijkt dat de vergadering dat een beter alternatief vindt zal dit vervolgens worden ingevoerd. Dit zal dan op z’n vroegst in het seizoen 2012/2013 ingaan.

 

11.            Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.33 uur en wenst ieder een plezierig en succesvol nieuw speelseizoen toe.