Nieuws 2012

All news

In memoriam Wim van den Bosch

22 sep 2012

Rooise dam- en schaakvereniging. (RDS)

 

In memoriam Wim van den Bosch

Geboren op 27 januari 1932 en overleden op 5 september 2012.

 

Wim van den Bosch

 

Ondanks dat we wisten dat Wim problemen had met zijn gezondheid kwam voor RDS het bericht van zijn overlijden erg onverwacht.

 

Voordat Wim lid werd van RDS kenden we hem niet alleen als dammer maar ook als bestuurder.

Hij trad daarmee in de voetsporen van vader Jan, één van de oprichters en bestuurders van EDG. Wim werd in 1958 lid van EDG en werd tien jaar later voorzitter. Deze functie bekleedde hij tot hij in 1974 vanwege zijn werk naar het midden van het land ging verhuizen.

Op provinciaal niveau droeg Wim ook zijn steentje bij. Hij was penningmeester van de PNDB van 1966 tot 1971 als opvolger van vader Jan. Tevens verzorgde Wim het drukwerk van het bondsblad van 1968 -1973 en verscheen van zijn hand de jubileumuitgave van het 50 jarig bestaan van de provinciale dambond.

Maar het damhart bleef kloppen en toen Wim in 1988 weer in Eindhoven kwam wonen en weer lid werd van EDG in Eindhoven, werd hij vrijwel meteen penningmeester en wedstrijdleider. Deze functies bekleedde hij ook toen DGV Veldhoven en EDG Eindhoven een fusie aangingen en verder gingen onder de naam EDGV. Uiteindelijk heeft deze fusie geen stand gehouden en hield de club op te bestaan. Vrij kort daarna hebben we Wim over weten te halen lid te worden van RDS.

 

Wij hebben Wim leren kennen en waarderen als een innemende persoonlijkheid en gepassioneerd dammer die altijd in was voor een gezellig praatje.

Wim was altijd bereid om zijn kennis van het mooie damspel over te dragen aan andere clubleden.

Hij was een dammer die niet alleen zijn wedstrijden speelde maar ook de gave had om de beginnende en de gevorderde dammer naar een hoger niveau te brengen. Nog maar een paar jaar geleden stelde hij twee boekwerkjes samen als hulpmiddel om dit te bereiken. Het viel Wim erg zwaar om niet meer als wedstrijddammer actief te kunnen zijn. Beetje bij beetje moest hij vanwege zijn gezondheid dingen laten vallen en los laten; hij werd er soms opstandig van. Van de andere kant kon Wim genieten van de dingen die nog wel mogelijk waren. Op die manier bleef hij tot op het laatst betrokken bij de damsport en als het maar enigszins kon kwam hij bij regelmaat eens binnenlopen in ons clubhuis.

Als club hebben wij het erg op prijs gesteld dat hij samen met zijn vrouw Jetty aanwezig was bij ons 40 jarig jubileum in juni vorig jaar, waarbij Ton Sybrands in een simultaan het opnam tegen 29 tegenstanders. Wim genoot daar zichtbaar van, getuige ook de vele foto’s, die hij heeft genomen en waarmee hij veel van onze leden een plezier heeft gedaan.

Als we de lidmaatschappen van Wim optellen zou hij  dit jaar nog 40 jaar lid zijn van de PNDB.

De leden van RDS zullen Wim erg gaan missen maar blijven hem herinneren als een betrokken en sympathiek lid en een fijn mens.

 

 

 

Martien van Erp september 2012/secr.RDS